Slides

  • NA_AUS_RegCM_Sines.pdf
    • File name: NA_AUS_RegCM_Sines.pdf
    • File size: 3 MB
    • File creation date: 01 Jun 2018 16:51

Organizers

Filippo Giorgi (ICTP, Italy), Erika Coppola (ICTP, Italy), Marta Llopart (UNESP, Brazil), Mouhamadou B. Sylla (WASCAL, Burkina Faso),